S r ik logga final

Värdegrund

Värdegrundsarbete

Inom Särö IK strävar vi efter respekt och tolerans för varje individ. Uppgifter om kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, språk, ålder och andra liknande faktorer ska inte ha någon betydelse för att tillhöra föreningen. Tränare, ledare, styrelsemedlemmar och andra inom föreningen ska motverka och förebygga mobbning och annan kränkande särbehandling. Det ska vara kul, tryggt och säkert att vara verksam inom Särö IK.

Psykiskt våld

Exempel på psykiskt våld är mobbning, nedsättande och kränkande kommentarer, uteslutande av andra medlemmar och kamrater, hot eller tvång, gester i kränkande syfte, användning av svordomar och könsord vid direkt eller indirekt tilltal.

Fysiskt våld

Särö IK menar att fysiskt våld är lika med kroppsligt våld i avsikt att skada eller åstadkomma smärta mot annan person. Exempel på detta är;

Sparkar, slag, ojusta tacklingar, efterslängar eller andra tilltag som inte har på en idrottsplats att göra.

Handlingsplan mot den som bryter mot Särö IK:s policy mot psykiskt och fysiskt våld;

Tränare, ledare och styrelseledamöter ska informeras om hur Särö IK ser på den fysiska och psykiska hälsan. Ansvarig för denna information ligger på styrelsen.

Vid överträdelse av föreningens policy vad gäller psykiskt och fysiskt våld händer följande;

Direkt tillsägelse, enskilt samtal med aktuell person, stödsamtal med den eller dom som blivit utsatta, samtal med spelare föräldrar och ledare och rapport till ansvarig i styrelsen.

Samtliga ovanstående åtgärder vidtas av ledare och/ eller tränare.

Sexuella övergrepp

Särö IK ska vara vaksamma mot varje form av sexuellt övergrepp. Om föreningen får vetskap om att något dylikt förekommer ska åtgärder vidtas skyndsamt. Övergrepp kan handla om allt från fotografering till handgripligheter. Tränare och ledare eller annan ska vid samtliga fall av sexuella övergrepp informera styrelsen. Gäller övergreppen någon av ledarna kan vilken medlem som helst lämna denna information till styrelsen.

Sedan styrelsen fått informationen ligger det på ordföranden eller av honom/henne utsedd person/personer att vid vidta åtgärder. Sådana åtgärder kan innefatta såväl polisanmälan som uteslutning från Särö IK.

Värdefullt

Särö IK genomförde lördagen den 10 november 2018 arrangemanget som av SISU benämns "Värdefullt". Spelare, ledare och föräldrar i Särö IK:s grupp med pojkar födda 2008 träffade idrottskonsulenten Malin Eriksson. Under ledning av Malin genomfördes samtal och diskussioner som alla parter ansåg både vettigt och lärorikt.

Särö IK värdegrundsarbete finns tillgängligt på föreningens webbsida och finns också som bilaga till årsmöteshandlingarna.

Forumteater och Värdefullt är ett möte mellan SISU:s Idrottskonsulenter i Halland och föreningsaktiva bara och ungdomar där man samtalar kring värdegrundsfrågor. I samspel med varandra hjälps gruppen åt att prata om normbrytningar, slår hål på fördomar och höjer respekten för varandra oavsett utseende och åsikter.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub