S r ik logga final

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för Särö IK

Årsmötet som hölls i februari 2019 beslutade om att höja medlemsavgiften med 100 kr till 600 kr.. Antalet medlemmar ligger i dagsläget på drygt knappt 500 och de allra flesta tar det som en självklarhet att betala medlemsavgiften utan påstötningar. Varje år är det dessvärre en del som glömmer, inte bryr sig eller nonchalerar att betala medlemsavgiften - en av de absolut viktigaste inkomstkällorna som föreningen har.

Medlemsavgifterna för 2019 är enligt följande:

Föreningsavgiften/medlemsavgiften är 600 kronor.

Man betalar endast en föreningsavgift per familj, oavsett hur många man är.

Verksamhetsavgiften är indelade i olika åldrar och verksamheter enligt nedan. Man betalar alltså en verksamhetsavgift för varje idrott -man håller på med. En för fotboll och en för bordtennis.

Licensavgiften är inbakad i verksamhetsavgiften, gäller endast fotboll inte bordtennis!

Verksamhetsavgiften Fotboll

till och med det år man fyller 8 år 300 kronor

Verksamhetsavgift 9 – 13 år 900 kronor

Verksamhetsavgift 14 – 18 år 1.300 kronor

Verksamhetsavgift 19 år och äldre 1.500 kronor

Verksamhetsavgiften Bordtennis (Bordtennisen sätter sina egna avgifter)

Våren 2019

Pingisskola 600 kronor

Träningsgrupp 1 1500 kr

Träningsgrupp 2 1000 kr

Träningsgrupp 3 1100 kr

Seniorer 750 kr

Senaste betalningsdag är 30 april!

På plusgiro 620984-5 eller Bankgiro 371-3450

Årsavgiften för 2018 ska självfallet vara betald först och främst!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub